You are here
Home > Kyoto > Kyoto City > Arashiyama / Sagano /Uzumasa / Katsura > Taniga-do Saifuku-ji Temple

Taniga-do Saifuku-ji Temple


Name 谷ヶ堂最福寺 / Taniga-do Saifuku-ji Temple
Adress Matsumuro Jikeyama4-1, Nishikyo-ku Kyoto-shi, Kyoto 615-8295
Hours Open
Admission
URL

京都府京都市西京区松室地家山4-1

Similar Posts